De speler kan eenvoudige melodieën onderscheiden. Niveau 1 heeft melodietjes met twee tonen, niveau 2, 3 en 4 hebben  3, 6 en 8 tonen.
Zoek de twee kaartjes met hetzelfde melodietje